Sinterklaas baardstel onduleren

Het onduleren van een Sinterklaas baard houdt in dat we de kenmerkende slagen van de Sinterklaas baard in het baardstel leggen.

Bij sinterklaasbaard.nl doen we het onduleren op de ouderwetse manier. Eerst wordt het baardstel gewassen en gewatergolfd. Daarna wordt volgens een oud ambacht  de Sinterklaas baard geondulereerd met warme tangen uit een oven.